Документа

Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020 2021

САВЕТ РОДИТЕЉА ШК 2020-21.Covid – osnovne informacijeKako pravilno koristiti maskuNovi korona virus preporuke za decuRaspored časova učitejliRaspored zvona, mladji razrediRaspored zvona, stariji razrediTabelarni-pregled-kalendara-obrazovno-vaspitnog-rada-OŠ-za-školsku-20-21-šБројно стање ученика 2020-2021.Распоред часова, старији разреди новУпутство-о-мерама-заштите-здравља-ученика-и-запослених-за-основне-и-средње-школеЧланови парламентаЧланови Тима за заштиту-за огласну таблу