logo

+38134/576-009

oscumic@gmail.com

Чумић бб

34322 Крагујевац

07:00 - 14:00

Радним данима

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

3. Школски одбор

Школа на селу…

Похвала за дирктора школе и све запослене. Увек имају времена да нас саслушају, чују наше предлоге и сугестије, али и да исте и уваже.

Задовољна мајка.

2016-03-14T15:19:08+00:00

Задовољна мајка.

Похвала за дирктора школе и све запослене. Увек имају времена да нас саслушају, чују наше предлоге и сугестије, али и да исте и уваже.

Позитивна атмосфера

Као родитељ двоје деце - ученика ове школе, јако сам задовољан са односом запослених према деци, према њиховом позиву. 

Све похвале !

2016-03-14T15:19:18+00:00

Све похвале !

Као родитељ двоје деце – ученика ове школе, јако сам задовољан са односом запослених према деци, према њиховом позиву. 

Principal-message

Школски одбор је орган управљања у школи.Школски одбор има девет чланова:три представника јединице локалне самоуправе,три представника запослених школе, и три представника Савета родитеља. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко веће а из реда родитеља савет родитеља ,тајним изјашњавањем.Председника и друге чланове Школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе по предлогу овлашћеног предлагача.

Чланови школског одбора именују се на период од четири године. Поступак за именовање чланова школског одбора покреће се најкасније два месеца пре истека мандата претходно именованим члановима. За члана Школског одбора не може бити предложено лице које би могло да заступа интересе више структура , лице чији су послови, дужност или функција неспојиви са обављањем послова у Школском одбору као и лице које је већ именовано за члана органа управљања друге установе.

 

Чланови Школског одбора су:

  • Из школе: Стеван Максимовић (председник), Дијана Милаковић и Мирјана Вељовић
  • Из локалне самоуправе: Славиша Максимовић, Миодраг Недељковић (Велики Шењ), Драгана Предојевић
  • Из редова родитеља: Небојша Петровић, Јелена Максимовић, Саша Рајичић.