Колектив школе

Директор

Александар Јовановић

Секретар

Ђурђина Ђорђевић

Шеф рачуноводства

Зора Хелер

Стручни сарадник

Мирјана Богосављевић, педагог

Библиотекари

Љиљана Мирић

Јелена Милојевић

Дијана Милаковић

Разредна настава

Мирјана Вељовић

Вања Петровић

Сандра Антић

Славица Костић

Душица Зубер

Предметна настава

Дијана Милаковић, српски језик и књижевност

Јелена Милојевић, руски језик

Јелена Антић, енглески језик

Марија Гордић Михаиловић, математика и информатика и рачунарство

Алекса Игњатовић, историја

Снежана Ардалић, географија

Јелена Јовановић, биологија

Марко Ђурђевић, техника и технологија

Аница Смоловић, физика и информатика и рачунарство

Снежана Матић, хемија

Јелена Дедеић, физичко и здравствено васпитање

Милан Костадиновић, ликовна култура

Невенка Митровић, музичка култура и грађанско васпитање

Милан Живанић, верска настава

 

Младен Новаковић, верска настава

Помоћно-техничко особље

Игор Поповић

Ирена Радојковић

Александар Радојковић

Ана Соколовић

Достана Милосављевић