Упис првака у школску 2023/2024 годину

Поштовани родитељи,

У складу са одредбама члана 18. Закона о основама система образовања и васпитања, ове школске године уписују се деца рођена од 01.03.2016. до 28.02.2017. године. Могу се уписати и деца рођена у периоду од 01.03. до 31.08.2017. године након провере спремности за полазак у школу, коју утврђује психолог, применом стандардних поступака и инструмената препоручених од овлашћене стручне организације.

Подсећамо вас да је саставни део документације потврда о здравственој спремности детета за полазак у школу (преузима се са портала Е управа уколико је здравствени преглед обављен у Дому здравља) а лично се доноси уколико је преглед обављен у приватној амбуланти, и Уверење о завршеном припремном предшколском програму (достављају родитељи најкасније до 31.8.2023.године, односно по добијању од предшколске установе које је дете похађало).

За сва евентуална питања можете се обратити на телефон 034/576-009 или мејлом на oscumic@gmail.com

.