Успеси наших ученика

Сви наши ученици могу да се похвале неким личним успехом или талентом који је дошао
до изражаја у нашој школи, било то на неком такмичењу или на школској приредби,
спортском сусрету или у ваннаставној активности. Наша школа се стара да их увек
примерено похвали и награди за труд, ентузијазам и достигнућа.

Кључ успеха школе са мањим бројем ученика јесте да је сваки ученик непосредно
укључен у активности  школе и да му на располагању стоје сви људски и материјални
ресурси које савремена настава може да пружи.
Ова рубрика пратиће успехе наших ученика у току школске године, на такмичењима и у
другим значајним активностима.

Ученици генерације


Немања Панић – школска 2021/2022.
Кристина Михаиловић – школска 2020/2021.
Тијана Милисављевић – школска 2019/2020.
Димитрије Радовановић – школска 2018/2019.
Александра Рајичић – школска 2017/2018.
Лазар Јаковљевић – школска 2016/2017.